NL-A
可以夾持端面落差極大之工件。

三爪長行程中空油壓夾頭(含連接板)

三爪長行程中空油壓夾頭(含連接板)
DR
後拉式油壓夾頭作徑向夾持同時強力後拉,適用於鑄件及鍛件的加工。

三爪後拉式夾頭

MRA

 

MRA
MRR

 

MRR
SB-ES

 

SB-ES